28.  11.  2006    Excel

Jak chránit data v Excelu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Jestliže máte v  Excelu uložena důležitá data a nechcete o ně snadno přijít, je dobré je ochránit. Existuje několik způsobů, jak je zabezpečit před nežádoucími zásahy jiných uživatelů nebo proti vlastním náhodným úpravám.

1Celý soubor můžete chránit pomocí hesla. Nejprve soubor uložte použitím nabídky Soubor a Uložit jako. Z nabídky Nástroje pak vyberte Obecné možnosti. V okně Možnosti uložení zadejte do políčka Heslo pro otevření vhodné heslo. Přístupovým heslem zabráníte nežádoucímu otevření souboru nepověřenou osobou. Do políčka Heslo pro úpravy zadejte heslo, které chrání proti úpravám. 2Vše potvrďte tlačítkem OK. V okně Potvrdit heslo znovu vložte heslo pro otevření, stiskněte OK, pak znovu vložte heslo pro úpravy a rovněž klepněte na OK. 3Zatrhnete-li pouze políčko Doporučeno jen pro čtení bez vložení hesel, budete před otevřením souboru dotazováni, zda ho chcete otevřít jen pro čtení. Klepnete-li na Ano, změny pak budete moci uložit jen pod jiným názvem. Zvolíte-li Ne, změny budete moci ukládat bez výhrad. 4Pokud potřebujete ochránit strukturu sešitu, zvolte příkaz Nástroje, Zámek a Zamknout sešit a v otevřeném okně zadejte heslo. V sešitu pak nelze například měnit pořadí listů, kopírovat, rušit, vkládat či přejmenovávat stránky. 5Stejným způsobem jako sešit můžete ochránit také obsah jednotlivých listů přes nabídku Nástroje, Zámek a Zamknout list. Opět je nutné vložit a potvrdit heslo. Řada položek hlavní nabídky nebude po uzamčení aktivní a budou šedé. 6Ochránit list lze také tak, že jej skryjete pomocí příkazu Formát, List a Skrýt a znovu zobrazíte příkazem Formát, List a Zobrazit. Z nabídky skrytých listů pak vyberte požadovaný a potvrdíme OK. 7Nejnižší úrovní ochrany je zabezpečení jednotlivých buněk či objektů. Pokud máte na listu vytvořenou například fakturu, jejíž položky musí zůstat nezměněné, označte buňky faktury a zvolte příkaz z nabídky Formát a Buňky. Na kartě Zámek okna Formát buněk zatrhněte políčko Uzamčeno a klepněte na OK. 8Pokud označíte buňku, ve které je vzorec, a v záložce Zámek zatrhnete políčko Skrýt vzorec, po uzamčení listu se nebude vzorec zobrazovat v řádku vzorců.
TIP: Tento zámek nefunguje samostatně, ale pouze ve vazbě na uzamčení listu. Proto je nutné následně daný list uzamknout!
TIP: Ochrana sešitu nebo listu se zruší příkazem Nástroje, Zámek, Odemknout sešit či Odemknout list a zápisem hesla.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře