24.  11.  2006    Powerpoint

Jak do prezentace přidat mluvený komentář

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

PowerPoint obsahuje nástroj, pomocí něhož je možné ke každému snímku nahrát vlastní komentář a propojit jej s prezentací. Nepotřebujete k tomu nic jiného, než aby byl váš počítač vybavený zvukovou kartou, ke které je připojený mikrofon.

1Konektory zvukové karty naleznete na zadní straně počítačové skříně. Mikrofon zapojte do konektoru označeného jako MIC, který bývá od ostatních konektorů odlišen růžovou barvou. 2Spusťte program PowerPoint a pomocí nabídky Soubor, Otevřít v něm otevřete prezentaci, do níž si přejete přidat mluvený komentář. V panelu Snímky klepnutím myší označte první snímek prezentace a v nabídce Prezentace vyberte příkaz Zaznamenat mluvený komentář. 3V otevřeném okně stiskněte tlačítko Nastavit úroveň mikrofonu. Pro zkoušku do mikrofonu přečtěte uvedený text a stiskněte tlačítko OK. V okně Zaznamenat mluvený komentář zatrhněte možnost Propojit mluvený komentář do a případně klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte vhodnou složku. 4Stisknutím tlačítka OK dojde ke spuštění prezentace a zahájení nahrávání. K aktuálně zobrazenému snímku namluvte do mikrofonu požadovaný komentář a pro přechod na další snímek stiskněte levé tlačítko myši. Takto pokračujte u každého snímku, dokud nedojde k ukončení prezentace. 5Po dokončení prezentace se zobrazí černá obrazovka, kterou uzavřete klepnutím levým tlačítkem myši. Tím dojde k ukončení nahrávání a zobrazení dialogového okna s dotazem, zda si přejete uložit časování snímků. Pro uložení časování stiskněte tlačítko Uložit. 6Otevře se hlavní okno PowerPointu se zobrazením vaší prezentace v režimu Řazení snímků. Pod každým jednotlivým snímkem naleznete délku komentáře, který je k němu přiřazen. 7Pro přehrání celé prezentace včetně mluveného komentáře otevřete nabídku Prezentace a klepněte na příkaz Spustit prezentaci (můžete také použít klávesu F5). 8Pokud jste s prezentací spokojeni, přejděte do nabídky Soubor, Uložit, vyhledejte složku pro uložení, zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
TIP: Nezapomeňte, že v prezentaci může být přehráván najednou pouze jeden zvuk. Jestliže jste před nahráním mluveného komentáře do prezentace přidali nějaký jiný zvuk, bude tento zvuk mluveným komentářem potlačen.
TIP: Bližší informace k zapojení mikrofonu naleznete v uživatelské příručce zvukové karty a mikrofonu (případně základní desky, pokud je na ní zvuková karta integrována).X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře