17.  10.  2005    Excel

Jak jednoduše vypočítat průměr známek

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Nejste spokojeni se známkami, které vycházejí vašim potomkům na pololetním vysvědčení? Hodnocení výsledků za první pololetí změníte jen těžko – o to více se však můžete zaměřit na další pololetí. Abyste vždy měli přesný přehled o tom, jaká známka vašemu dítěti vychází, stačí si v  Excelu vytvořit jednoduchou tabulku , do které si budete známky zapisovat.

1Poklepáním na ikonu Microsoft Excel spusťte program Excel. Nejprve si vytvoříme tabulku, do které budete známky zapisovat. Jednotlivé předměty uvedeme do řádků, známky pak budeme zapisovat do sloupců. 2Protože jsou jednotlivé buňky pro zapsání známky zbytečně velké, je dobré upravit jejich velikost. Na sloupec B klepněte levým tlačítkem myši a za stálého držení tohoto tlačítka tažením myší označte všechny sloupce napravo až po sloupec U. 3Na záhlaví libovolného vybraného sloupce klepněte pravým tlačítkem myši a z vysunuté nabídky zvolte možnost Šířka sloupce. Otevře se nové okno, kde uveďte hodnotu 1,5 a stiskněte tlačítko OK. 4Podržte klávesu Ctrl a klepnutím myší do záhlaví označte sloupce D, J a U. Podobně jako v předchozím případě klepněte do záhlaví vybraného sloupce pravým tlačítkem myši a jeho šířku nastavte na hodnotu 7,5. 5Pro rychlejší orientaci v tabulce je vhodné pro jednotlivý typ známek uvést popisný text. Tažením myší označte buňky v první sekci, na libovolnou vybranou buňku klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte možnost Formát buněk. V otevřeném okně přejděte na kartu Zarovnání, zatrhněte položku Sloučit buňky a stiskněte tlačítko OK. 6Do buňky vepište název dané části a stejným způsobem jako v předchozím kroku pojmenujte i zbývající sekce. Do širších buněk, které oddělují jednotlivé sekce, uvedeme průměr daných známek. Sloupce B, E a K vyplňte samými nulami. 7Tažením myší označte buňky B2D2. Na panelu nástrojů vyhledejte tlačítko AutoSum, stiskněte u něj svislou šipku a z nabídky vyberte možnost Průměr. Tím se do buňky D2 vloží vzorec pro výpočet průměru. 8Klepněte na buňku D2. Kurzor myši umístěte do pravého dolního rohu buňky – poté, co se kurzor změní na symbol „plus“, táhněte myší směrem dolů až k poslednímu předmětu. Tím se daný vzorec aplikuje na všechny řádky. 9Podobným způsobem jako v krocích 7 a 8 vytvořte vzorce pro výpočet průměru i v sekcích ústní a desetiminutovky. Když nyní budete do jednotlivých políček zadávat získané známky, bude se vám také přímo zobrazovat jejich průměr.
TIP: Pokud ikonu pro spuštění tabulkového procesoru nemáte umístěnou na ploše, můžete Excel spustit z nabídky Start , Všechny programy , Microsoft Excel.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře