10.  4.  2007    Ostatní

Jak na disku vyhledat duplicitní fotografie

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

I když se snažíte mezi fotografiemi zachovat pořádek a pečlivě si je třídíte do vybraných složek, určitě se vám už několikrát stalo, že jste na disku jednu fotografii našli uloženou v několika složkách. Jak vyhledat duplicitní snímky?

1Do mechaniky vložte cédéčko přiložené k časopisu JNP 21/05 a přejděte do sekce Programy. Na odkaz Dup Detector 3.2 klepněte levým tlačítkem myši, stiskněte tlačítko Uložit a archiv ZIP uložte do vhodné složky. Na archiv poté klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte možnost Extrahovat vše, případně ZipGenius, Extract here, to SetupDDW. 2Otevřete složku SetupDDW a poklepejte na program SetupDD.exe. V instalačním průvodci se seznamte s licenčním ujednáním, které odsouhlaste vybráním možnosti I accept the license agreement, a zkontrolujte složku pro instalaci. Pro dokončení instalace stačí klepat na tlačítko Next. 3Jelikož instalátor nevytváří zástupce pro spuštění programu, budete si jej muset vytvořit ručně. Poklepejte na ikonu Tento počítač a přejděte do složky, do níž jste si program Dup Detector nainstalovali (ve výchozím nastavení se jedná o složku C:\Program Files\Prismatic Software\DupDetector). Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + Shift a tažením myší přetáhněte program DupDetector.exe na plochu – automaticky dojde k vytvoření zástupce. 4Na ploše poklepejte na vytvořeného zástupce a na záložce Method vyberte požadovaný typ vyhledávání. Chcete-li duplicitní fotografie vyhledat ve vybrané složce, případně i ve všech podadresářích, zvolte možnost Compare all images within primary datafile. 5Pokud si přejete porovnat fotografie uložené ve dvou zvláštních složkách (např. jedny snímky máte už delší dobu uložené v určité složce na pevném disku a druhou sadu fotografií jste si před chvílí stáhli z vašeho fotoaparátu na pevný disk), označte možnost Compare images between two datafiles. 6Přejděte na kartu Get data a u položky Primary data file stiskněte tlačítko Build. Otevře se nové okno, kde klepněte na tlačítko Browse a v seznamu označte složku, v níž si přejete vyhledávat. Chcete-li do vyhledávání zahrnout i všechny podsložky, nezapomeňte zatrhnout možnost Include all subfolders. Po stisknutí tlačítka OK dojde k zahájení zpracování fotografií – o jeho průběhu jste informováni pomocí grafického ukazatele. 7Pokud jste na kartě Method vybrali možnost Compare images between two datafiles, stiskněte pro přidání fotografií z druhé složky tlačítko Build i u položky Secondary data file a postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. 8Zobrazte záložku Find dups a stiskněte tlačítko Find dups. Chcete-li změnit předvolby porovnávání, klepněte na tlačítko Setup a požadované nastavení proveďte ve zobrazeném okně. 9Po stisknutí tlačítka Find dups se ve spodní části okna zobrazí výsledek vyhledávání duplicitních fotografií. Jestliže ve složkách byly nalezeny stejné fotografie, najdete bližší informace o těchto položkách na záložce View dups. 10Klepnutím na nalezený výskyt se v dolní části okna zobrazí náhled na uložené fotografie. Pro vymazání vybraného snímku stiskněte tlačítko Delete. K rychlejšímu procházení sad duplicitních fotografií můžete použít tlačítka Back a Next v pravé části okna.
TIP: Podrobné informace o rozšířených možnostech programu Dup Detector naleznete v nápovědě, kterou zobrazíte klepnutím na tlačítko Help.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře