12.  10.  2006   

Jak na funkce v Total Commanderu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Zkomprimovat vybrané soubory do archivu ZIP , otestovat libovolný archiv, provést jednoduché přejmenování označených souborů nebo vytisknout obsah složky. Tyto a mnohé další funkce zvládá nástroj Total Commander – souborový správce, kterého stojí za to vyzkoušet.

1Spusťte program Total Commander, pomocí nabídky pro výběr jednotky zobrazte obsah vybrané jednotky a postupným klepáním levým tlačítkem myši přejděte do požadované složky. 2Pomocí klávesy Insert nebo přidržením klávesy Ctrl a klepnutím levým tlačítkem myši označte soubory či složky, které si přejete zkomprimovat do archivu ZIP. 3Otevřete nabídku Soubory, Komprese nebo stiskněte klávesovou zkratku levý Alt + F5. Zobrazí se nové okno, kde zkontrolujte umístění a název vytvářeného archivu ZIP a v případě potřeby zatrhněte vhodné předvolby. 4Chcete-li archiv ZIP uložit do jiného umístění, můžete sem cestu ke správné složce vepsat ručně nebo stisknout tlačítko Strom. Otevře se okno Adresářový strom, kde na požadovanou složku klepněte levým tlačítkem myši a stiskněte OK. Stisknutím tlačítka OK dojde ke komprimaci vybraných položek a uložení archivu do nastavené složky. 5Pokud si přejete ověřit, zda archiv neobsahuje chyby, označte jej klepnutím myší a z nabídky Soubory vyberte příkaz Test archivu. V případě, že archiv obsahuje chyby, zobrazí se po chvíli hlášení Chyba archivu!. 6Zejména uživatelé s digitálním fotoaparátem se poměrně často setkávají s problémem, kdy musejí přejmenovávat několik desítek fotografií, pro něž přístroj nepoužil vhodný název. V Total Commanderu stačí přejít do požadované složky a označit vybrané soubory. 7Poté otevřete nabídku Soubory, Přejmenovat více položek nebo stiskněte klávesovou kombinaci Ctrl + M. Zobrazí se nové okno, kde do políčka Maska pro přejmenování vepište jméno, které se má použít u každého vybraného souboru. 8Pro číslování souborů za názvem vytvořte mezeru a stiskněte tlačítko [C] Počítadlo. Tím se za název doplní zástupný symbol [C]. Pro nastavení číslování se zaměřte na část Definovat počítadlo – zde vyberte číslo, od kterého má číslování začít, zvolte přírůstek a počet číslic. 9Náhled na výchozí a nově nastavené pojmenování vybraných souborů naleznete v seznamu v dolní části okna. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte pro zahájení přejmenování tlačítko Start. 10Další užitečnou funkcí je vytvoření výpisu souborů uložených ve vybrané složce, který si následně můžete vytisknout na tiskárně. Požadovanou složku označte klepnutím myší a přejděte do nabídky Soubory, Tisk, Seznam souborů s podadresáři a v otevřeném okně stiskněte tlačítko OK. 11V horní části okna s výpisem proveďte správné nastavení, zkontrolujte vybranou tiskárnu a stiskněte tlačítko Tisk.
TIP: Nejnovější verzi programu Total Commander najdete na cédéčku JNP 12/05 v sekci Programy.
TIP: Podrobný postup, jak si nainstalovat program Total Commander a jak s ním pracovat, naleznete v JNP 8/05.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře