14.  3.  2006    Word

Jak na nastavení záhlaví a zápatí

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Záhlaví a zápatí jsou oblasti stránky vytvořeného dokumentu, které se nacházejí na jejím horním a dolním okraji. Můžete do nich jednoduše vložit název dokumentu, jméno autora, čísla stránek nebo jakýkoliv libovolný text. Jak si vlastní záhlaví a zápatí nadefinovat?

1V horní části okna Wordu otevřete nabídku Zobrazit a klepněte na položku Záhlaví a zápatí. Tím se v horní a dolní části stránek ohraničí oblast záhlavní a zápatí a zároveň se stane neaktivním hlavní dokument (tzn. není v něm možné provádět žádné změny). 2Do záhlavní nebo zápatí vepište požadovaný text, případně využijte možností zobrazeného okna Záhlaví a zápatí. Stisknutím tlačítka Vložit automatický text rozbalíte nabídku, z níž můžete do vybrané oblasti jednoduchým klepnutím vložit nabízenou položku. 3Pomocí tlačítek na panelu nástrojů je možné do záhlaví nebo zápatí vložit číslování stránek dokumentu nebo údaj o celkovém počtu stran. Chcete-li změnit formát čísel stránek, použijte tlačítko Formát čísel stránek. 4Podobným jednoduchým způsobem můžete do záhlaví nebo zápatí dokumentu vložit pole datum nebo pole čas, takže v daném okraji se vždy zobrazí aktuální datum a čas, kdy byl dokument otevřen. 5Do záhlavní nebo zápatí je možné jednoduchým způsobem vložit obrázek – stačí přejít do nabídky Vložit, Obrázek a klepnout na příkaz Klipart nebo Ze souboru. V otevřeném okně vyhledejte požadovaný obrázek a poklepáním levým tlačítkem myši jej vložte do dokumentu. 6I v oblasti záhlaví a zápatí je možné formátovat text stejně jako ve zbytku dokumentu – máte možnost změnit typ písma, řez, barvu, zvýraznění, použít tlačítka pro zarovnání textu apod. 7Chcete-li změnit nastavení vloženého obrázku, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte položku Formát obrázku. Tím se zobrazí okno, kde je možné upravit velikost obrázku, styl obtékání a podobně. 8Pokud jste se záhlavím a zápatím spokojeni, stiskněte na panelu nástrojů tlačítko Zavřít, nebo mimo oblast záhlaví a zápatí poklepejte levým tlačítkem myši.
TIP: Pro rychlou úpravu vloženého záhlavní nebo zápatí stačí na danou oblast poklepat levým tlačítkem myši.

TIP: Podobným způsobem jako obrázek můžete z nabídky Vložit, Obrázek, WordArt do záhlaví nebo zápatí přidat objekt WordArt.
TIP: Mezi záhlavním a zápatím se můžete jednoduše přepínat pomocí tlačítka Přepnout mezi záhlavím a zápatím, které naleznete na panelu Záhlaví a zápatí.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře