13.  3.  2006    Excel

Jak na snadnou úpravu vzhledu tabulek

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Tabulkový procesor Excel nabízí plno možností, jak upravit vzhled vytvořených tabulek. Použité písmo, ohraničení, zarovnání, barvy – to vše může být podle vašich představ. Chcete vědět, jak na to?

1Vytvořenou tabulku označte myší. Pro jednoduchou změnu barvy písma, barvy výplně nebo ohraničení slouží speciální tlačítka na panelu nástrojů. Klepnutím na vybrané tlačítko se použije předvolené nastavení. V případě, že chcete nastavení změnit, klepněte na svislou šipku a požadovanou volbu vyberte z vysunuté nabídky. 2Tažením myší označte část tabulky, jejíž nastavení si přejete změnit. Na vybranou oblast klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte možnost Formát buněk. 3V okně Formát buněk klepněte na kartu Zarovnání. Kromě vodorovného zarovnání, které je možné nastavit i pomocí tlačítek na panelu nástrojů, zde máte možnost zarovnat text svisle. Jednoduše tak můžete docílit, aby byl text v buňce zarovnán na střed jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. 4Pokud některý delší text přetéká z buňky, označte ji myší a na kartě Zarovnání zatrhněte položku Zalomit text. Podobným způsobem můžete několik vybraných buněk sloučit do jedné buňky, stačí aktivovat možnost Sloučit buňky. 5Na záložce Písmo je možné kromě typu písma, řezu, velikosti a barvy textu nastavit některé další efekty nebo navolit podtržení textu ve vybraných buňkách. Rozhodnete-li se použít výchozí nastavení, stačí jednoduše zatrhnout položku Normální. 6Klepněte na kartu Ohraničení. V sekci Čára vyberte požadovaný styl čáry a klepnutím na tlačítko v části Předvolené nadefinujte požadované ohraničení. Chcete-li ohraničení nastavit ručně, zaměřte se na část okna Ohraničení. 7Přejděte na záložku Vzorky. Kromě barvy výplně zde můžete nastavit požadovaný vzorek, což oceníte zejména v případě, kdy tisknete na černobílé tiskárně. Rozbalte nabídku Vzorek a v horní části menu klepněte na požadovanou položku. 8Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK. V případě, že chcete okno Formát buněk uzavřít bez uložení provedených změn, stiskněte tlačítko Storno.
TIP: Chcete-li upravit barevné provedení vzorku, vyberte požadovanou barvu z palety, která se nachází pod nabídkou dostupných vzorků.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře