17.  1.  2007    Powerpoint

Jak nastavit cestu pohybu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pomocí cesty pohybu můžete přesouvat položky na snímku po libovolné trase, kterou zadáte či nakreslíte. Jednoduše tak přemístíte objekt z jednoho místa na jiné. Cestu pak lze natahovat, zkracovat, otáčet a opětovně používat podle potřeby.

1Nejprve je nutné vložit objekt, se kterým budete pracovat. V nabídce Vložit zvolte Obrázek a dále Klipart. Do políčka Hledat zadejte název objektu, který chcete vyhledat a klepněte na tlačítko Hledat. Požadovaný obrázek objeví na ploše. 2Pomocí myši umístěte objekt například do levého dolního rohu, označte jej a z nabídky Prezentace zvolte příkaz Vlastní animace. V pravém pásu okna stiskněte tlačítko Přidat efekt a přejděte na příkaz Cesty pohybu. 3Nejjednodušší je cesta po přímce. Z nabídky zvolte Úhlopříčka nahoru doprava. Vybraný efekt se ihned projeví na snímku. Cesta, po které se objekt přesouvá, je zobrazena v podobě přerušované čáry. Tu můžete pomocí myši přesouvat, měnit její směr či velikost. 4Pokud cestu označíte, můžete nastavovat její parametry. V okně Spustit určíte, kdy se má objekt začít pohybovat, v okně Rychlost pak nastavíte rychlost pohybu. Po každé změně parametru se spustí náhled animace. 5Cesta může mít i jiný tvar než přímku. Označte cestu, klepněte na tlačítko Změnit a vyberte možnost Cesty pohybu a Další cesty pohybu. V části Základní pak můžete vybrat jinou cestu pohybu nebo použít křivku z části Čáry a křivky. 6Přímka nebo tvar jsou vytvořeny automaticky. Můžete je zvětšovat, roztahovat, prodlužovat a upravovat. Vyberte vhodnou cestu pohybu, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit body. 7Na cestě pohybu se objeví černé tečky, jejichž přetahováním změníte příslušný úsek cesty. Body pro úpravu lze jednoduše přidat pravým tlačítkem myši a volbou Přidat bod. Tímto způsobem si můžete upravit cestu podle svých potřeb. 8Pokud vytváříte vlastní cestu pohybu, je nutné nejprve dosavadní cestu označit a vymazat pomocí tlačítka Odebrat. Opět označte objekt, který chcete přesouvat, klepněte na tlačítko Přidat efekt a vyberte Cesty pohybu, Nakreslit vlastní cestu a Volný tvar. 9Myší nakreslete cestu. Kreslení ukončete stisknutím levého tlačítka myši. Cestu je nutné započít ve středu posouvaného objektu, čímž zároveň určíte začátek i směr cesty pohybu. Směr cesty lze také upravit stiskem pravého tlačítka myši a volbou Otočit směr cesty. 10Animaci objektu podle cesty pohybu lze jednoduše přehrát klepnutím na tlačítko Přehrát. Celou prezentaci spustíte tlačítkem Prezentace.
TIP: Zelený trojúhelník na konci úsečky představuje výchozí bod, červený trojúhelník pak konečný bod při přesunu objektu.
TIP: Rychle lze přidat bod tak, že po přechodu k cestě počkáte na zobrazení ukazatele křížku s černým čtvercem uprostřed a poté danou část cesty přetáhnete požadovaným směrem.
TIP: SLOVNÍČEK: Cesta pohybu – cesta, po které se daný objekt pohybuje jako součást animační sekvence snímku; Předvolená cesta – jsou předem vytvořené křivky či tvary, které můžete umístit a upravit, sami je však nekreslíte; Animace – zvláštní vizuální nebo zvukový efekt objektu.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: F1 – během prezentace zobrazí seznam ovládacích prvků, F5 – spuštění prezentace, Esc – ukončení probíhající prezentace.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře