7.  12.  2006    Outlook

Jak nastavit pravidla pro příjem pošty

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud potřebujete třídit příchozí poštu a nestačí vám základní složky Outlooku , můžete si vytvořit další, vlastní složky. Kromě manipulace se složkami můžete také vytvářet pravidla pro jejich automatické plnění.

1Novou složku založíte příkazem Nová složka z nabídky Soubor a Složka. Můžete také využít příkazu Nová složka z nabídky vyvolané klepnutím pravého tlačítka myši na libovolné složce. 2V zobrazeném okně vepište do políčka Název jméno vytvářené složky. V rozbalovacím seznamu Složka obsahuje zvolte typ složky podle položek, které v ní budou uchovávány. Pomocí stromového seznamu vyberte umístění složky a stiskněte OK. 3Nepotřebné složky odstraníte stiskem pravého tlačítka myši na složce a výběrem možnosti Odstranit složku. Odstraněné složky se přesunou do složky Odstraněná pošta. Pokud potřebujete složku přejmenovat, klepněte na ni a v nabídce Soubor zvolte položku Složka a Přejmenovat složku. Zadejte nový název a vše potvrďte tlačítkem OK. 4Při kopírování je rovněž nutné nejdříve položku označit myší a v nabídce soubor zvolit možnost Složka a Kopírovat složku. Ve stromovém seznamu klepněte na nové umístění a potvrďte pomocí tlačítka OK. Složky lze také přesouvat přidržením a tažením levého tlačítka myši. Ikonu složky vytáhněte ze stromu a přemístěte ji na cílovou pozici ve stromu. 5Novou složku můžete začít naplňovat obsahem. Ručně přetáhněte položky myší ze složky Doručená pošta nebo můžete využít tlačítka Přesunout do složky, které naleznete v nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši na dané položce. 6Druhou možností je přesouvat položky do složek automaticky prostřednictvím nastavených pravidel příkazu Pravidla a oznámení. Pravidla vám umožní manipulovat se zprávami na základě splnění různých podmínek. Přepněte se na složku Pravidla e-mailu a stiskněte tlačítko Nové pravidlo. 7V dialogovém okně Průvodce pravidly zatrhněte Vytvořit zcela nové pravidlo, Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a stiskněte Další. V dalším kroku vyberte v seznamu podmínku „pokud obsahuje určitá slova v adrese odesílatele“ zatržením příslušného políčka a po klepnutí na odkaz určitá slova zadejte do prvního řádku okna Hledat text textový řetězec a stiskněte Přidat. Zadané hodnoty v části Seznam vyhledávání potvrďte tlačítkem OK. 8Po přechodu do další části pomocí tlačítka Další zvolte příslušnou akci zatržením „přesunout do složky zadané uživatelem“. Klepněte na odkaz „zadané uživatelem“ v dolní části okna, ve stromu složek vyberte cílovou složku pro přesouvání zpráv a potvrďte OK. V dalším kroku můžete nastavit výjimky. 9V poslední fázi zadejte Název pravidla, zatrhněte políčko Zapnout toto pravidlo a stiskněte tlačítko Dokončit.
TIP: Nová složka se stane podsložkou vybrané složky. Standardně je vybrána ta, která byla označena v okamžiku vyvolání dialogu.
TIP: SLOVNÍČEK: Seznam složek – zobrazuje složky, které jsou k dispozici v poštovním klientovi, Pravidlo – jedna nebo více automatických akcí provedených u e-mailových zpráv.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl+Shift+E – vytvoření nové složky, Ctrl+1 – Přechod do složky Doručená pošta, Ctrl+6 – Přechod do seznamu složek v navigačním podokně, Ctrl+Y – Přechod do jiné složky, F6 – Přepnutí mezi seznamem složek a hlavním oknem.



X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře