22.  3.  2007    Outlook

Jak pracovat s kalendářem

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pomocí elektronického kalendáře Outlooku si můžete efektivně zaznamenávat užitečné údaje. Kromě data a času konání událostí či schůzek si lze nastavovat i jejich připomínání, opakování či vazbu na další položky.

1Po otevření Outlooku se přepněte do složky Kalendář klepnutím na záložku v levé dolní části. Pro vytvoření nové události v kalendáři je potřeba nejprve založit prázdný formulář, ve kterém nadefinujete detaily. Klepněte na šipku v pravé části tlačítka Nový a z rozbalené nabídky vyberte možnost Událost. 2Pro vytvoření nové události můžete také poklepat myší v prázdném prostoru obsahu složky Kalendář nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+N. Pokud se nacházíte v jiné složce můžete použít příkaz z hlavní nabídky Soubor, Nový a Událost nebo klávesovou zkratku Ctrl+Shift+A. 3Otevře se vám nové okno Událost. Do pole Předmět zadejte název události, pole Místo určuje, kde se událost koná. Z rozbalovacího seznamu Popisek zvolte barevné odlišení události. 4Do polí Začátek a Konec zadejte postupně datum a čas začátku a konce události. Zatrhnutím položky Celý den jsou skryta pole pro určení času. V případě zatržení položky Připomenutí máte možnost vybrat velikost časového předstihu, v jakém vás Outlook na konání události upozorní. Tlačítko s reproduktorem otevře okno, ve kterém si můžete nastavit vlastní zvuk pro připomenutí. Pomocí pole Zobrazit čas jako definujete úroveň zaneprázdnění. 5Do prostoru těla formuláře zadejte komentáře k události, pomocí tlačítka Kontakty můžete z dostupných složek vybrat vhodný kontakt (např. e-mail organizátora kurzu), a tlačítkem Kategorie lze položku zařadit do příslušné kategorie. Po vyplnění a nastavení příslušných položek uložte událost do kalendáře stiskem tlačítka Uložit a zavřít. 6Uložením události se vrátíte zpět do složky Kalendář, kde se pomocí tlačítek v horním panelu nástrojů můžete přepínat mezi kalendářem denním, týdenním či měsíčním. Vložená událost se v kalendáři zobrazí jako pole s barvou zadaného popisku (v našem případě zelená barva popisku „Osobní“). 7Vlastní popisek vytvoříte stiskem tlačítka Barvy v kalendáři a výběrem položky Upravit popisky. V okně Upravit popisky kalendáře změňte popisek zelené barvy z „Osobní“ na „Osobní aktivity a kurzy“ a potvrďte tlačítkem OK. 8Poklepejte dvakrát myší na zelené pole události, čímž se vám znovu otevře okno pro zadávání detailů, a v horním panelu nástrojů stiskněte tlačítko Opakování. Jelikož se jazykový kurz koná každé druhé pondělí a středu, zadejte do políčka Opakovat každý číslo 2 a zatrhněte políčka Pondělí a Středa. Klepněte na šipku v pravé části pole Konec dne a zvolte datum, kdy má kurz skončit. Stiskněte tlačítko OK a pak Uložit a zavřít. 9Pokud nyní poklepete na událost a budete ji chtít změnit, otevře se okno, ve kterém je nutné zvolit, zda se má editovat tato konkrétní událost daného dne nebo všechny výskyty události, které byly do kalendáře vloženy. Na každou událost budete vždy upozorněni připomenutím. 10V nabídce Nástroje, Možnosti a Možnosti kalendáře na kartě Předvolby zaškrtněte v části Upřesnit možnosti políčko Povolit alternativní kalendář. Z rozevíracího seznamu můžete zvolit například japonský lunární kalendář. Stiskem tlačítka Přidat svátky a výběrem České republiky můžete do kalendáře importovat vybrané druhy státních svátků.
TIP: Pro zadání data můžete použít kromě obvyklého číselného formátu též slovní označení data jako např.: Včera, Pozítří, Za týden, Příští úterý, Příští měsíc, Začátek února, Konec roku atd.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl+N – vytvoření nové události, pokud je aktivní složka Kalendář; Ctrl+Shift+A – vytvoření nové události, pokud je aktivní jiná složka než Kalendář.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře