18.  8.  2006    Word

Jak pracovat se styly

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Styly jsou významným nástrojem a užitečnou pomůckou, která vám usnadní formátování vašeho textu. Pomocí stylů dosáhnete stejného vzhledu dokumentů snadno a velmi rychle. V  MS Wordu existují styly pro odstavce, znaky, tabulky a seznamy.

1Po otevření nového dokumentu můžeme využít předdefinované styly z nabídky Formát, Styly a formátování nebo klepnout na ikonku. V pravé části okna se nám objeví podokno úloh pro práci se styly. 2Nalezneme zde základní styly pro formátování odstavce, které mají po pravé straně znak podobné obrácenému písmenu P. Pro aplikaci těchto stylů umístíme ukazatel do libovolného místa odstavce a v seznamu vybereme konkrétní styl. Dále jsou zde styly znakové, po jejichž pravé straně je znak. U těchto stylů nejprve označíme oblast textu, kterou chceme zformátovat, a poté vybereme styl. Vybraný text se zformátuje podle nastavení daného stylu. 3Potřebujeme-li aplikovat styl, který není v seznamu, musíme jej vytvořit. V podokně úloh klepneme na tlačítko Nový styl. Otevře se okno pro vytvoření nového stylu. Zadáme jeho Název a vybereme Typ stylu. Jelikož vytváříme vlastní styl, který nedědí vlastnosti jiného stylu, vybereme v nabídce Styl založený na položku žádný styl. V části Styl následujícího odstavce lze určit i styl, který bude použit v odstavci za novým stylem. 4V části Formátování nastavíme základní vlastnosti písma. Rozšířenou nabídku formátu stylu nalezneme po stisku tlačítka Formát. V části Odstavec nastavíme Mezery před a za odstavcem, určíme odsazení prvního řádku a potvrdíme tlačítkem OK. V nabídce Formát, Ohraničení lze nastavit barvu pozadí (stínování) či ohraničení odstavce. 5Každému stylu můžeme přiřadit vlastní klávesovou zkratku pro jeho rychlou aplikaci v textu. V nabídce Formát zvolíme možnost Klávesová zkratka. V okně Vlastní klávesnice zadáme do řádku Stiskněte klávesovou zkratku vybranou kombinaci kláves (např. Ctrl+M), stiskneme tlačítko Přiřadit a pak Zavřít. 6Definici stylu ukončíme v okně Nový styl zatržením volby Přidat do šablony a Automaticky aktualizovat a potvrdíme tlačítkem OK. Nově definovaný styl se přidá do šablony stylů v pravém podokně úloh. Pokud na něj najedeme ukazatelem, objeví se popis jeho nastavení. Rozbalením jeho nabídky můžeme styl buď dále Změnit či Odstranit. Podobně lze vytvořit styl znakový. 7Nyní můžeme nový styl aplikovat na odstavec tak, že na zvolený odstavec přesuneme ukazatel. Na styl, který chceme aplikovat, pak klepneme buď v podokně úloh nebo použijeme klávesovou zkratku, kterou jsme si definovali. Seznam definovaných stylů nalezneme také v panelu nástrojů vpravo od ikony pro vyvolání stylů. 8Důležitou vlastností stylů je tzv. dědičnost. Styl lze odvodit od již existujícího, jehož vlastnosti nový styl převezme. K nim můžeme přidávat vlastnosti další. Toho se využívá pro styly nadpisů, které se definují jako styly odstavcové. Při definici odvozeného stylu v části Styl založený na vybereme styl, od kterého budeme odvozovat.
TIP: Pokud chceme styl aplikovat na celý text, jednoduše a rychle jej označíme stiskem kláves Ctrl+A.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře