28.  6.  2006    Powerpoint

Jak přidat efekty do prezentace

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Chcete-li vytvořit poutavou prezentaci , neměla by v ní určitě chybět zajímavá animační schémata nebo přechodové efekty, které ji dokážou výrazně oživit. V  PowerPointu naleznete několik desítek předdefinovaných efektů, jejichž nastavení je otázkou několika klepnutí myší.

1Poklepáním na ikonu Microsoft PowerPoint na ploše nebo z nabídky Start, Všechny programy, Microsoft Office spusťte program PowerPoint. Přejděte do nabídky Soubor, Otevřít a vyhledejte prezentaci, do níž si přejete přidat efekty. 2V podokně Snímky klepnutím levým tlačítkem myši označte snímek, na který si přejete aplikovat libovolný efekt. V pravé části okna klepněte na tlačítko Ostatní podokna úloh a z vysunuté nabídky vyberte možnost Návrh snímkuAnimační schémata. 3Zobrazí se seznam dostupných předdefinovaných animačních schémat, kde v dolní části okna zatrhněte položku Automatický náhled. Pokud na vybrané schéma klepnete levým tlačítkem myši, automaticky se na vybraném snímku zobrazí náhled daného efektu. 4Chcete-li náhled zobrazit na celou obrazovku podobně jako při klasické prezentaci, klepněte na tlačítko Prezentace. Pro zrušení prezentace a opětovné navrácení do pracovního okna PowerPointu stiskněte klávesu Esc. Jestliže si přejete vybraný efekt použít pro všechny snímky v prezentaci, klepněte na tlačítko Použít u všech snímků. 5Pro nastavení přechodových efektů mezi snímky stiskněte tlačítko Ostatní podokna úloh a přejděte na položku Přechod snímku. Podobně jako v předchozím případě se zobrazí seznam všech dostupných efektů. Aby se při výběru požadovaného přechodu automaticky zobrazil náhled na označeném snímku, zkontrolujte v dolní části podokna zatržení položky Automatický náhled. 6Jestliže si přejete upravit rychlost daného přechodu, můžete toto nastavení provést v nabídce Rychlost. Níže je možné nastavit vybraný způsob přechodu na snímek. 7Stisknutím tlačítka Uložit uložte provedené nastavení. Pro spuštění prezentace přejděte do nabídky Prezentace, Spustit prezentaci nebo stiskněte klávesu F5.
TIP: Nezapomeňte, že při používání efektů platí staré přísloví „méně je někdy více“ dvojnásob. Pro jednu prezentaci si vyberte pár efektů pro obrázky a text na jednotlivých snímcích a jeden přechodový efekt, který použijete pro celou prezentaci. Jestliže ke každému snímku nastavíte jiný efekt, bude vaše prezentace spíše než profesionálně působit komicky.
TIP: Podrobný postup krok za krokem jak v PowerPointu vytvořit jednoduchou prezentaci naleznete v JNP 02/05.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře