17.  11.  2006    Windows XP

Jak si zabezpečit složku Dokumenty

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Máte na pevném disku uložené soubory, ke kterým chcete zakázat přístup ostatním uživatelům? Vybranou složku si můžete označit jako soukromou - Windows XP , ve výchozím nastavení, umožní do této složky přístup pouze vám. Ostatní uživatelé nebudou moci danou složku vůbec otevřít.

1K tomu, abyste mohli vybranou složku označit jako soukromou, je nutné splnit dvě podmínky. Tou první je, že požadovaná složka musí být uložena ve vašem uživatelském profilu (tedy ve složkách, které se nacházejí v umístění C:\Documents and Settings\Vaše jméno). Může se jednat například o složku Dokumenty, Plocha a jejich podsložky. 2Druhou podmínkou je, aby jednotka, na níž je váš uživatelský profil uložen (a tedy i složka, kterou si přejete označit jako soukromou), používala souborový systém NTFS. Otevřete složku Tento počítač a na ikonu jednotky, na které je uložena požadovaná složka, klepněte pravým tlačítkem myši. 3Zobrazí se nové okno, kde zůstaňte na kartě Obecné a zkontrolujte údaj u položky Systém souborů. Pokud je zde uvedeno NTFS, je vše v pořádku. V případě, že jednotka používá souborový systém FAT32, nebude možné funkci Soukromá složka použít. 4Pro zjednodušené sdílení souborů přejděte v libovolném okně Průzkumníka Windows do nabídky Nástroje, Možnosti složky a klepněte na záložku Zobrazení. V seznamu Upřesnit nastavení vyhledejte položku Použít zjednodušené sdílení souborů a v případě potřeby ji zatrhněte. Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK. 5Na libovolnou složku uloženou ve vašem profilu nyní klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti. Další možností je podržet klávesu Alt a na složku poklepat levým tlačítkem myši, případně stisknout klávesovou kombinaci Alt + Enter. 6Zobrazte kartu Sdílení a v části okna Místní sdílení a zabezpečení zatrhněte položku Soukromá složka. Pro uložení provedeného nastavení stiskněte tlačítko OK. Od této chvíle bude složka přístupná pouze vám. 7Budete-li chtít některé soubory uložené ve složce označené jako Soukromá složka zpřístupnit i ostatním uživatelům počítače, zkopírujte je do adresáře Sdílené dokumenty ve složce Tento počítač.
TIP: Nezapomeňte, že uživatelé s oprávněním správce počítače (například uživatel Administrator) mohou i přes toto nastavení obsah vaší složky Dokumenty zobrazit!
TIP: Pokud je u některé složky volba Soukromá složka zašedlá a není ji možné zatrhnout, s největší pravděpodobností to znamená, že je daná složka uložená na jednotce se souborovým systémem FAT32 nebo že složka není uložená ve vašem uživatelském profilu.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře