14.  9.  2006    Excel

Jak správně tisknout v Excelu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Chcete si vytisknout tabulku nebo graf v  Excelu ? Před vlastním tiskem je nutné správně nastavit vzhled stránky, formát papíru, jeho velikost a řadu dalších vlastností.

1Abychom měli přehled o tom, jak se budou data na stránky papíru tisknout, můžeme na listu zobrazit konce stránek. V nabídce Nástroje, Možnosti stačí na kartě Zobrazení zatrhnout položku Konce stránek. Svoji volbu potvrdíme tlačítkem OK a na listu uvidíme konce stránek zobrazené přerušovanou čárou – stránka, která se bude tisknout je vlevo od svislé přerušované čáry (buňky A-I) a nahoře od vodorovné přerušované čáry (buňky 1-56). 2Dialogové okno vzhledu stránky zobrazíme příkazem z nabídky Soubor, Vzhled stránky. Obsahuje čtyři karty, z nichž poslední karta List je při tisku grafu nahrazena kartou Graf. Zde určíme Velikost tištěného grafu a Kvalitu tisku. 3Na záložce Stránka určíme orientaci tisku na výšku nebo na šířku, v části Měřítko zadáme rozsah zvětšení nebo zmenšení nebo určíme, na kolik listů, v obou směrech, se má oblast dat vytisknout. Dále zvolíme Formát papíru a Kvalitu tisku. 4Na druhé záložce, Okraje, nastavíme velikost všech čtyř okrajů zadáním hodnot do příslušných políček, vodorovné či svislé centrování a dále velikost záhlaví a zápatí. 5Text pro záhlaví a zápatí vybíráme na stejnojmenné záložce ze seznamů nebo vytváříme po stisku tlačítka Vlastní záhlaví či Vlastní zápatí. Objeví se nám nové okno Záhlaví příp. Zápatí, které je rozděleno do tří oddílů. Údaje do nich vkládáme z klávesnice nebo tlačítky. Pomocí tlačítek můžeme vložit například aktuální datum a čas, jak je tomu v pravém oddílu. 6Do políčka Oblast tisku záložky List se zapisuje oblast buněk pro tisk. Běžně se však nechává prázdné, čímž zajistíme tisk všech dat na aktivní stránce. Zatržením políčka Mřížka zajistíme tisk čar mezi jednotlivými buňkami, postačí-li tisk v horší kvalitě, označíme položku Koncept. Vše potvrdíme tlačítkem OK. 7Každému tisku by měl předcházet náhled, který vyvoláme příkazem Soubor, Náhled. Zobrazí se nám okno se stránkou tak, jak ji obdržíme po tisku. Do normálního režimu se z náhledu vrátíme stiskem klávesy Esc nebo pomocí tlačítka Zavřít. 8Tisk zahájíme příkazem Soubor, Tisk. V dialogovém okně vybereme tiskárnu v políčku Název, dále zadáme Rozsah tisku a Počet kopií. Podrobnější charakteristiky nastavíme po stisku tlačítka Vlastnosti. Příkazem OK tisk potvrdíme.
TIP: Aby text v záhlaví a zápatí nepřekrýval data, musí být velikost Záhlaví menší než Horní okraj a velikost Zápatí menší než Dolní okraj. Text může mít až 255 znaků a do záhlaví či zápatí lze vložit také obrázek (např. logo firmy).
TIP: Pokud chceme tisknout jen určitou část stránky, musíme určit oblast pro tisk výběrem buněk a příkazem Soubor, Oblast tisku, Nastavit oblast tisku.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře