31.  10.  2005    Excel

Jak správně vkládat vzorce v Excelu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Vzorce jsou rovnice, které automaticky provádějí výpočty se zadanými hodnotami. Jejich využití spolu s funkcemi nám v mnoha případech pomohou ušetřit čas i námahu. Jde o velice užitečný nástroj, jehož kvality jistě oceníte. Existuje několik způsobů, jak vložit do buňky vzorec či funkci. Základní postupy si dnes ukážeme na jednoduchém příkladu.

1Nejprve si v Excelu vytvoříme tabulku, se kterou budeme pracovat. Tabulka obsahuje druh ovoce, jednotkovou cenu a množství. Do prázdných buněk v sloupci Součin budeme vkládat vzorce. 2Do buňky D2, ve které chceme zobrazit výsledek pomocí vzorce, zapíšeme znaménko „ = “, za nímž následuje konkrétní vzorec. Druhou možností je zapsat toto znaménko do tzv. řádku vzorců, který slouží k zadávání a editaci obsahu buněk. Editovat lze i v buňkách samotných, stačí dvakrát klepnout myší na buňku, ve které se objeví ukazatel.
TIP: Ukazatel v řádku vzorců má tvar svislé čárky. K editaci využijeme klávesy: posun o znak vlevo (Left - šipka vlevo), posun o znak vpravo (Right - šipka vpravo), zrušení znaku vpravo od ukazatele (klávesa Del), zrušení znaku vlevo od ukazatele (klávesa Backspace), posun o slovo vlevo (Ctrl+Left), posun o slovo vpravo (Ctrl+Right).
3V levé části řádku vzorců se zobrazuje adresa nebo jméno aktuální buňky. Začneme-li do buňky zadávat údaje, dostane se řádek vzorců do editačního režimu, ve kterém se zobrazí tlačítko zrušení křížek (obdoba funkce klávesy ESC) a tlačítko potvrzení fajfka (obdoba funkce klávesy ENTER). Tlačítkem do vzorce vložíme funkci (např. PRUMER, SUMA). 4V našem případě chceme do buňky D2 dosadit výsledek, který vynásobí obsah buňky B2 a C2. Nejjednodušší typy vzorců pracují přímo s čísly (=23*40), my však chceme vytvořit vzorec, který automaticky propočítá výsledek při jakékoli změně hodnot v buňkách B2 a C2. Musíme se proto odvolat na adresy těchto buněk.
TIP: Adresy buněk zapisujeme přímo z klávesnice nebo tak, že klepneme na buňku, kterou chceme vložit. Nezáleží na tom, zda vzorec zapisujeme přímo do buňky nebo do řádku vzorců nebo zda adresy buněk píšeme malými či velkými písmeny.
5Vkládáme-li vzorec rovnou do buňky, po stisknutí klávesy ENTER se v buňce objeví vypočítaný výsledek. Zapisujeme-li vzorec v řádku vzorců, pro jeho potvrzení použijeme buď klávesu ENTER nebo ikonku fajfky. 6Třetí způsob vkládání vzorců je kopírování. Umístíme ukazatel na buňku D2, přesuneme jej na její pravý dolní roh tak, aby se jeho tvar změnil do podoby černého křížku. Stiskneme levé tlačítko myši a táhneme přes ostatní buňky směrem dolů k buňce D6. Tím jsme dostali vzorec i do ostatních buněk.
TIP: Při kopírování vzorců pracuje Excel s relativními adresami buněk. V praxi to znamená, že se adresa buňky mění tak, aby výpočet pracoval s hodnotami buněk, které jsou ve stejné relativní poloze vzhledem k buňce obsahující vzorec.
7Kopírovat vzorec buňky můžeme i přes nabídku Úpravy (Kopírovat a Vložit), pomocí ikon v horní liště, pomocí klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V nebo tak, že umístíme ukazatel na buňku, jejíž obsah máme kopírovat a označíme celou oblast (včetně této buňky), kam má být obsah buňky zkopírován. Jde-li o část sloupce, použijeme klávesovou zkratku Ctrl+D. Jde-li o část řádku, použijeme klávesovou zkratku Ctrl+R. 8Poslední možností je vložení vzorce v podobě funkce. Použijeme ikonu Suma v horní liště. Pomocí této ikonky lze vložit jednoduché matematické operace (např. sčítání, násobení). Chceme-li například získat minimální hodnotu ze sloupce D, označíme buňky D2 až D6 a ukazatel myši podržíme v pravé části této ikony (pouhé klepnutí na ikonu vloží do buňky operaci sčítání!). Rozbalí se nabídka, ze které vybereme operaci Minimum. Tato operace se promítne v následující buňce D7, ve které se zobrazí výsledek. 9Pro vkládání funkcí můžeme použít také ikonu , která rozbalí okno Vložit funkci. Pokud tuto ikonku stiskneme na buňce s již vloženým vzorcem, zobrazí se nám argumenty použitých funkcí.
TIP: Potvrzením vzorce se v dané buňce zobrazí číslo (výsledek). Toto číslo se bude automaticky přepočítávat v závislosti na použitých buňkách, ale již se v něm nezobrazí vzorec samotný. Pokud chceme vzorec zpětně zobrazit či editovat, stačí stisknout klávesu F2 nebo ukazatelem myši buňku označit a vzorec se objeví v řádku vzorců, kde s ním můžeme dále pracovat.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 1

Poslední komentáře Komentáře

velký dík Tomáš 7.  1.  2010 20:20
Přidat příspěvek Zobrazit vše