31.  7.  2006    Excel

Jak správně zaokrouhlovat

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud často pracujete v programu Excel s čísly, určitě jste již narazili na problém jejich správného zaokrouhlování. Čísla zaokrouhlujeme na daný počet číslic pomocí vestavěných funkcí, kterým se budeme podrobněji věnovat.

1Budeme pracovat s jednoduchou tabulkou čísel. Do buněk ve sloupci B budeme vkládat zaokrouhlené hodnoty čísel ze sloupce A. Označíme buňku B2 a do řádku vzorců začínajícího znakem fx vložíme příslušnou funkci. 2Čísla zaokrouhlujeme nejčastěji pomocí obecné funkce ZAOKROUHLIT. Funkce, jak jsme si již ukázali dříve, začíná znakem „=“. Argumenty této funkce zadáváme do kulatých závorek a oddělujeme je od sebe znakem „;“. První číslo je hodnota, kterou chceme zaokrouhlit, za ní následuje znak středník. Druhé číslo určuje počet míst, na které chceme hodnotu zaokrouhlit. Funkci potvrdíme klávesou Enter. 3Obdobně zaokrouhlíme v buňce B3 číslo z buňky A3 na tři desetinná místa. Počet míst, na které zaokrouhlujeme, může být i záporný, jak je vidět v buňce B4. Funkce zde zaokrouhlí číslo 15,5493 na jedno desetinné místo vlevo od desetinné čárky, čímž dostáváme číslo 20. 4Všimněte si, že při zadávání funkce stačí zadat pouze její část a zobrazí se nám popis funkce obsahující syntaxi a argumenty. Pokud v tomto popisu klepneme na slovo ZAOKROULIT, zobrazí se nám nápověda k dané funkci, kterou můžeme například vytisknout. 5Pokud je v buňce použita funkce pro zaokrouhlování, můžeme si informace o ní a jejích argumentech zobrazit stiskem kláves Shift+F3. Otevře se nám dialogové okno, ve kterém je detailní popis funkce a kde lze argumenty upravovat. 6Pokud v buňce ještě žádná funkce uložena není a nevíme si rady, kterou funkci použít, stiskem kláves Shift+F3 zobrazíme dialogové okno, ze kterého lze funkci pro zaokrouhlování vybrat. V části Vybrat kategorii vybereme z nabídky matematické funkce. 7V části Vybrat funkci se pomocí svislého posuvníku v pravé části okna přesuneme dolů, kde nalezneme funkce pro zaokrouhlování. 8Zvolíme příslušnou funkci a potvrdíme tlačítkem OK. Funkce pro zaokrouhlování se vloží do příslušné buňky a otevře se okno pro zadávání jejích argumentů. Zde vkládáme údaje podle zadané syntaxe.
TIP: V dialogovém okně Argumenty funkce pak nemusíme ručně vkládat číslo pro zaokrouhlení, které je vložené v určité buňce, ale stačí na tuto buňku klepnout myší.
TIP: Místo konkrétního čísla, které má být zaokrouhleno, můžeme ve funkci použít jako argument kód buňky, ve které se toto číslo nachází: „=ZAOKROUHLIT(A2;1)“.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře