27.  9.  2006    Ostatní

Jak upravit nepovedenou fotografii

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Nafotili jste pomocí digitálního fotoaparátu fotografie, které však nevypadají nejlépe? Jsou některé snímky přesvětlené, případně moc tmavé nebo použité barvy nejsou věrné? Upravte je v programu Zoner Photo Studio .

1Spusťte program Zoner Photo Studio 7 a pomocí panelu Navigátor přejděte do požadované složky. Na obrázek, který si přejete upravit, poklepejte levým tlačítkem myši (ad 1.bmp, šipka k vybrané fotce) – daná fotografie se otevře v programu Editor. 2V horní části okna zobrazte nabídku Upravit, Vylepšit obraz a klepněte na příkaz Úrovně. V otevřeném dialogu zatrhněte možnost Automatický náhled a z nabídky Kanál vyberte, zda si přejete upravit celý barevný model RGB nebo jen některé barevné složky. 3Pomocí táhel pod histogramem vyzkoušejte upravit vzhled obrázku. Provedené nastavení se ihned projeví na náhledu v pravé části okna. Ve srovnání s originálním obrázkem tak můžete snadno porovnat, zda má dané nastavení na vzhled obrázku nějaký vliv. Jestliže si u originálu i náhledu přejete zobrazit aktuální histogram, stiskněte v horní části okna tlačítko s ikonou panoramatu Zobrazit histogram. 4Z nabídky Upravit, Vylepšit obraz zvolte možnost Upravit barvy. Zatrhněte položku Automatický náhled a v závislosti na vzhledu fotografie v náhledovém okénku proveďte u vybraných položek jednoduchým tažením posuvných jezdců vhodné nastavení. 5U některých fotografií se může hodit vyladit nastavení teploty barev. To provedete v nabídce Upravit, Vylepšit obraz, Upravit teplotu barev. Po zatrhnutí volby Automatický náhled vyberte, zda teplotu barev chcete nastavit automaticky, ručním určením barevně neutrálního bodu nebo zadáním teploty osvětlení. 6V nabídce Vylepšit obraz klepněte na položku Vylepšit expozici. Chcete-li expozici vylepšit automaticky, ponechte aktivní možnost Automatické vylepšení. Jestliže si nastavení přejete provést ručně, položku Automatické vylepšení odtrhněte a upravte předvolby v sekci Manuální vylepšení. 7V případě, že je nutné fotografii doostřit, vyberte z nabídky Upravit možnost Vylepšit obraz, Zaostřit nebo rozmazat. Tažením posuvným jezdcem proveďte vhodné úpravy a stiskněte tlačítko OK. 8Zkontrolujte výsledný vzhled obrázku a přejděte do nabídky Upravit, Změna rozměrů. Do políček v části okna Tiskové rozměry vepište požadovanou velikost a rozlišení fotografie a stiskněte tlačítko OK. 9Otevřete nabídku Soubor, Uložit jako a upravený obrázek uložte na pevný disk vašeho počítače.
TIP: Přejete si v levé dolní části okna Zoner Photo Studia 7 zobrazit namísto náhledu obrázku jeho histogram? Stiskněte tlačítko Náhled a z nabídky zvolte možnost Histogram.
TIP: Pro rychlejší práci s programem Zoner Photo Studio 7 si zkuste osvojit klávesové zkratky k používaným funkcím. Klávesovou zkratku naleznete v nabídkách u většiny důležitých nástrojů.
TIP: Zkušební verzi programu Zoner Photo Studio 7 naleznete na cédéčku přiloženém k JNP 12/05.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře