30.  4.  2007    Outlook

Jak vytvářet kontakty

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud si vizitky od přátel a obchodních partnerů ukládáte pouze do pořadače, je načase založit si elektronický vizitkář v  Outlooku . Ve složce Kontakty můžete potřebné informace jednoduše zaznamenat a zpětně pak stejně jednoduše vyhledat.

1Otevřete program Outlook a v nabídce Soubor přejděte na Nový a potom stiskněte příkaz Kontakt (šipka na příkaz „Kontakt“ rozbalené nabídky obrázku obr01.bmp). Můžete se také nejprve přepnout do složky Kontakty a pro vytvoření nového kontaktu stisknout tlačítko Ctrl + N. 2Do prvního pole na kartě Obecné zadejte jméno nebo stiskněte tlačítko Celé jméno a zadejte celé jméno včetně titulů. Do pole Funkce zadejte pracovní postavení či funkci osoby a do pole Společnost příslušný název. V poli Zařadit jako si v rozbalovacím seznamu vyberte, jak se má kontakt zařazovat ve složce Kontakty. 3Do pole E-mail zadejte adresu elektronické pošty buď ručně, nebo ji vyberte z adresáře prostřednictvím tlačítka vpravo. K jednomu kontaktu můžete přidat celkem tři e-maily. Jejich výběr provedete pomocí rozbalovací šipky umístěné vlevo od tohoto pole. V poli Zobrazit jako můžete změnit automaticky generovanou hodnotu pro zobrazení této adresy. 4Pokud chcete přidat k záznamu fotografii, stiskněte tlačítko s modrým piktogramem, vyberte obrázek a potvrďte tlačítkem OK. V případě, že již ke kontaktu obrázek přiřazen je, stiskněte na něm pravé tlačítko myši a zvolte Změnit obrázek či Odebrat obrázek. 5Ve formuláři se zobrazují čtyři pole pro zadání telefonních čísel. Zadejte příslušná čísla do těchto polí ve tvaru: mezinárodní předvolba (stát) a místní číslo. Pro zadání dalších druhů telefonních čísel, které nejsou standardně zobrazeny, klepněte na tlačítko šipky vpravo od typu čísla. Pole, která jste již zadali, jsou označena zatržítkem. 6V části Adresa nejprve stiskněte tlačítko šipky a vyberte typ adresy (Zaměstnání, Domů, Jiné). Poté stiskněte tlačítko s příslušným typem adresy, do formuláře vložte údaje a stiskněte tlačítko OK. Pro uložení formuláře stiskněte tlačítko Uložit a zavřít. 7Nový kontakt bude přidán do složky Kontakty, kde s ním můžete dále pracovat. Pokud chcete měnit jeho údaje, stačí na něj poklepat levým tlačítkem myši. V části Aktuální zobrazení se můžete tlačítky přepínat do různých zobrazení a v nich pak data třídit. 8Ve složce Kontakty si vytvořte novou složku tak, že v části Vlastní kontakty stisknete na slově Kontakty pravé tlačítko myši a z nabídky zvolíte Nová složka. Poté zadejte Název nové složky a potvrďte tlačítkem OK. Nově založený kontakt přesuňte stiskem levého tlačítka myši a přetažením do nové složky. 9Nový kontakt se stejnými informacemi o společnosti vytvoříte tak, že v okně s aktuálním kontaktem klepnete v nabídce Akce na příkaz Nový kontakt ze stejné společnosti. Otevře se okno pro zadávání kontaktů, ve kterém již budou vloženy informace o společnosti, stačí tedy vyplnit údaje osoby.
TIP: Na kartách Podrobnosti, Činnosti a Certifikáty můžete pokračovat v zadávání hodnot vztahujících se k pracovnímu zařazení a upřesnění osobních informací. Pokud do pole Narozeniny či Výročí zadáte příslušné datum, vytvoří se v příslušném dni kalendáře zvláštní událost s ročním opakováním, která vám bude s předstihem připomenuta.
TIP: Pokud chcete poslat novému kontaktu e-mail, vyberte jej a v nabídce Akce zvolte příkaz Nová zpráva této osobě. Vyplňte pole Předmět, napište text zprávy a klepněte na tlačítko Odeslat. Chcete-li rychle vytvořit zprávu s adresou, přetáhněte kontakt na tlačítko Pošta v navigačním podokně a pokračujte psaním zprávy.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl + N – vytvoření nového kontaktu v případě, že je aktivní složka Kontakty; Ctrl + Shift + C – vytvoření nového kontaktu v případě jiné aktivní složky.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře