13.  2.  2007    Outlook

Jak vytvořit pozvánku na schůzku

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Schůzka je událost, na kterou můžete pomocí programu Outlook pozvat další účastníky. Nemusí se jednat jen o členy vaší vnitropodnikové sítě, ale na schůzky můžete zvát i své přátele a žádosti o schůzku odesílat z pohodlí svého domova.

1Pro vytvoření schůzky v kalendáři MS Outlook použijte příkaz Žádost o schůzku z vnořené nabídky tlačítka Nový, kterou rozbalíte stiskem šipky vpravo. Lze také použít příkaz z nabídky Soubor, Nový a Žádost o schůzku. Pokud máte zobrazen Kalendář zvolte možnost Akce a Nová žádost o schůzku. 2V prvním řádku okna Schůzka stiskněte tlačítko Komu, čímž vyvoláte okno Vybrat účastníky a zdroje. Z rozbalovacího seznamu Zobrazit jména z adresáře zvolte adresář. Označte jméno osoby a stiskněte buď tlačítko Povinní nebo Nepovinní. Výběr potvrďte tlačítkem OK. 3Do políčka Předmět vepište, čeho se bude schůzka týkat, a vyplňte rovněž Místo konání do řádku pod ním. Stiskem šipky rozbalte seznam políčka Popisek a zvolte charakteristiku vaší schůzky. 4Na kartě Plánování si můžete zobrazit dostupnost jednotlivých účastníků a podle toho pak naplánovat termín konání schůzky. Na časové ose jsou zobrazeny informace o volném čase, převzaté z jejich kalendářů. Je-li celý řádek vyšrafován, pak údaje nejsou k dispozici. 5Vyznačený bílý sloupec představuje dobu konání schůzky. Pomocí levého tlačítka myši jej můžete přesouvat nebo měnit jeho velikost uchopením a posunutím krajních příček vymezujících začátek a konec schůzky. Informace o době konání lze též zadat prostřednictvím polí Začátek schůzky a Konec schůzky. Šipkou rozbalte kalendář a zvolte datum, rozbalte nabídku vedlejšího políčka a vyberte čas. 6Přepněte se zpět na kartu Událost. V políčku Připomenutí nastavte čas upozornění na schůzku a do hlavního okna vepište text. Pokud schůzka probíhá opakovaně, např. každý druhý týden v úterý, nastavte detaily po stisku tlačítka Opakování. 7Klepnutím na symbol obálky na kartě Plánování můžete určit, zda účastníkovi bude zaslána pozvánka e-mailem. Pokud chcete příjemcům pozvánky zabránit v zaslání odpovědi, zrušte aktivaci v nabídce Akce a Žádat odpovědi. V opačném případě se odpovědi zobrazí ve složce Doručená pošta. 8Pokud máte všechny detaily schůzky nastaveny, odešlete pozvánku klepnutím na tlačítko Odeslat. Poté je pozvánka na schůzku automaticky uložena do vašeho kalendáře a současně je vygenerováno příslušné množství zpráv pro jednotlivé účastníky. 9V případě, že vás někdo pozve na schůzku, přijde vám pozvánka jako speciální e-mail. Nastavením automatického zpracování žádostí jsou informace o schůzce automaticky zaznamenány do vašeho kalendáře. Tyto vlastnosti nastavte podle obrázku v nabídce Nástroje, Možnosti, na kartě Předvolby. V oddíle E-mail zvolte Možnosti e-mailu a pak Možnosti sledování.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl+Enter – odeslání pozvánky na schůzku, Ctrl+D – odstranění pozvánky na schůzku, Ctrl+G – vyvolání dialogu pro nastavení opakování schůzky, Ctrl+P – tisk pozvánky na schůzku, Ctrl+Shift+B – vyvolání okna Vybrat účastníky a zdroje, Ctrl+Shift+Q – vytvoření Žádosti o schůzku.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře