14.  2.  2007    Powerpoint

Jak vytvořit prostorový efekt

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pomocí tlačítek v panelu nástrojů můžete v prezentaci v  Powerpointu jednoduše vytvářet různé tvary. Tyto tvary lze navíc oživit prostorovým efektem, který vašemu objektu přidá například hloubku či stín.

1Objekty různých tvarů vytvoříte pomocí tlačítek v dolním panelu nástrojů. Ukazatelem myši najeďte na tlačítko Automatické tvary a stiskněte jej. V rozbalené nabídce zvolte konkrétní tvar. Ukazatelem myši, který se změnil na křížek, klepněte do libovolného místa pracovní plochy. 2Jednoduché objekty můžete vytvořit také pomocí nástrojů Čára, Šipka, Obdélník či Elipsa. Vyberte příslušnou ikonu, stiskněte levé tlačítko myši a tažením vytvořte objekt. 3Tvar vytvořeného objektu můžete změnit přesouváním jeho řídících bodů, které se zobrazí, pokud na objekt najedete ukazatelem myši a klepnete. Přesouváním zeleného bodu při držení levého tlačítka myši můžete objekt natáčet. 4Pokud máte vytvořen základní objekt, můžete přistoupit k přidání jeho prostorového efektu. Objekt označte ukazatelem myši, na dolním panelu nástrojů stiskněte tlačítko Prostorový styl a v seznamu označte jeden z efektů. 5Stiskem ikony Styl stínu a výběrem efektu z nabídky přidáte k objektu jeho stín. Objekt musíte také nejprve označit. 6Označíte-li přidržením klávesy Shift více objektů najednou, můžete všem přidat stejný prostorový efekt. Chcete-li naopak efekt odstranit, označte objekt a klepněte na tlačítko Bez efektů. 7Vytvořený prostorový efekt můžete měnit. Vyberte objekt a klepněte na tlačítko Nastavení prostorového efektu. Chcete-li nastavit barvu efektu, klepněte na šipku vpravo vedle tlačítka Barva pro prostorové efekty a zvolte barvu. 8Jestliže se požadovaná barva v barevném schématu nenachází, klepněte na tlačítko Další barvy pro prostorové efekty. Vyberte požadovanou barvu na kartě Standardní nebo na kartě Vlastní a potvrďte tlačítkem OK. 9Pomocí dalších ikon nastavíte například Povrch, Osvětlení, Směr či Hloubku. Prostorový efekt lze dále naklonit Doprava, Doleva, Nahoru a Dolů. Levým tlačítkem můžete nastavení prostorových efektů vypnout či zapnout.
TIP: K některým automatickým tvarům či vytvořeným objektům nelze přidávat prostorové efekty, ale jen některé stíny.
TIP: Barvu základního tvaru změníte tlačítkem Barva výplně v dolním panelu nástrojů.
TIP: Stínové efekty můžete upravovat po stisku tlačítka Nastavení stínu v nabídce Styl stínu.
TIP: SLOVNÍČEK: Automatický tvar – předdefinovaný nástroj pro tvorbu základních tvarů (např. čára, kruh, obdélník, atd.), Panel nástrojů – panel s tlačítky a dalšími ovládacími prvky pro provádění příkazů.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 1

Poslední komentáře Komentáře

kombinezy marian 2.  5.  2009 9:34
Přidat příspěvek Zobrazit vše