19.  2.  2006    Windows XP

Jak zabránit zapomenutí hesla

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Windows XP obsahují zajímavou funkci, pomocí níž můžete předejít problémům se zapomenutím hesla. Stačí si vytvořit speciální disketu pro obnovení hesla, prostřednictvím které je možné nastavit nové heslo bez asistence správce počítače.

1Klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely a poklepejte na ikonu Uživatelské účty. Pokud jste k systému přihlášeni jako uživatelé s oprávněním správce počítače (administrátor), klepněte v seznamu účtů na váš účet. 2V podokně Podobné úkoly klepněte levým tlačítkem myši na odkaz Zabránit zapomenutí hesla. Tím dojde ke spuštění Průvodce při zapomenutí hesla. Po přečtení všech důležitých informací v úvodní obrazovce pokračujte stisknutím tlačítka Další. 3Do disketové mechaniky vložte (nejlépe novou) naformátovanou 3,5palcovou disketu a stiskněte Další. 4V následujícím okně zadejte do kolonky Heslo aktuálního uživatelského účtu platné heslo pro přihlášení do Windows pomocí vašeho účtu. Po stisknutí tlačítka Další, dojde k vytvoření diskety pro resetování hesla. O průběhu vás informuje grafický ukazatel. 5Po vytvoření diskety stiskněte tlačítko Další a klepnutím na Dokončit ve finální obrazovce, průvodce dokončete. Diskety, které jste tímto způsobem pro váš účet vytvořili dříve, můžete zahodit nebo znovu naformátovat a použít je k ukládání dat – pro obnovení hesla je nebude možné použít. 6Pokud zapomenete heslo k vašemu uživatelskému účtu a máte po ruce disketu pro nastavení nového hesla, je jeho vytvoření velice jednoduché. V úvodní obrazovce stiskněte odkaz Použít disketu pro vytvoření nového hesla a sledujte instrukce na obrazovce. 7Na žádost průvodce do mechaniky vložte vytvořenou disketu pro resetování hesla daného uživatelského účtu. Je-li disketa správná, zobrazí se okno, kde vepište nové heslo (pro kontrolu správnosti se zadává dvakrát) a eventuálně také nápovědu pro případ, že byste si na heslo nemohli vzpomenout. 8Stisknutím tlačítka Další dojde k nastavení zvoleného hesla a zobrazení finální obrazovky, kterou uzavřete klepnutím na tlačítko Dokončit. Pro přihlášení do Windows klepněte na vaši ikonku levým tlačítkem myši, zadejte nové heslo a stiskněte Enter.
TIP: Nejaktuálnější (naposledy vytvořenou) disketu pro resetování hesla uschovejte na bezpečném místě! Nezapomeňte, že pomocí ní může nové heslo vytvořit každý, kdo se této diskety zmocní, a může tak jednoduše získat plný přístup k vašemu uživatelskému účtu.
TIP: Naformátování diskety provedete jednoduchým způsobem: Odemkněte disketu pro zápis (uzavřením okénka v pravé horní části diskety) a vložte ji do mechaniky. Otevřete složku Tento počítač, na ikonu disketové mechaniky klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Naformátovat. Ve zobrazeném dialogu zatrhněte možnost Rychlé formátování a stiskněte tlačítko Spustit.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře