5.  1.  2006    Ostatní

Jak změnit velikost fotografie

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Chcete-li zmenšit velikost fotografií, které na pevném disku počítače zabírají hodně místa, máte dvě možnosti – buď změnit jejich rozměry, nebo snížit kvalitu obrázku. Vhodnou kombinací těchto nastavení můžete velikost souboru zmenšit i na polovinu, aniž by si vaše oko povšimlo znatelného rozdílu.

1Poklepáním na ikonu spusťte program Zoner Media Explorer a přejděte do složky, ve které se nachází fotografie, jejíž velikost chcete změnit. Na požadovaný obrázek poklepejte – tím se obrázek otevře v programu Zoner Editor. 2Pro změnu velikosti obrázku klepněte v horní části okna na tlačítko Upravit a z nabídky zvolte možnost Změna rozměrů.
3Otevře se nové okno, v jehož horní části naleznete náhled na upravovaný obrázek – v levé části se nachází náhled na originální fotografii, v pravém okénku pak náhled na obrázek, na kterém byly provedeny změny. 4Zadejte požadované rozměry Šířka a Výška. Pokud chcete zachovat proporce obrázku, zatrhněte volbu Zachovat proporce. Potom stačí zadat jeden z rozměrů a druhý se dopočítá automaticky. 5Chcete-li obrázek upravit pro tisk, zadejte rozměry v centimetrech. Následně se zaměřte na položku Rozlišení, kde z nabídky vyberte možnost Body/Palec (DPI) a do patřičné kolonky uveďte požadované rozlišení. Pro kvalitnější tisk volte hodnotu 300, pro dobrý poměr kvality a velikosti postačí 150. 6Pro aktualizaci náhledu v pravém okénku stiskněte tlačítko Náhled. V případě, že chcete, aby se náhled obnovoval automaticky po každé změně nastavení, aktivujte zatržením položku Automatický náhled. Stisknutím tlačítka OK se provedené změny použijí na obrázek. 7Klepněte na tlačítko Soubor a přejděte na možnost Uložit jako. Vyberte složku pro uložení, zadejte název souboru a z nabídky Uložit jako typ zvolte položku File Interchange Format (*.jpg). Stiskněte tlačítko Uložit. 8Zobrazí se okno Formát, kde tažením posuvného jezdce nastavte požadovaný kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru. Platí pravidlo, že čím menší je velikost souboru, tím horší je kvalita fotografie a naopak. Předpokládanou velikost obrázku po provedené úpravě kvality naleznete pod pravým náhledovým okénkem. 9Stisknutím tlačítka OK uložíte obrázek v nadefinované kvalitě do vybrané složky.
TIP: Rozhodnete-li se obrázek upravit při běžném procházení disku, můžete jej otevřít přímo v programu Zoner Editor bez spouštění Zoner Media Exploreru. Stačí na obrázek klepnout pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolit možnost Zoner Editor.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře