14.  11.  2005    Windows XP

Přehrávání hudebních CD ve Windows 98

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Operační systém Windows 98 je sice po multimediální stránce o poznání méně vybavený než Windows XP, přesto obsahuje program pro přehrávání hudebních cédéček. K tomu, abyste na počítači mohli přehrávat hudební disky, nepotřebujete pouze správně zapojenou zvukovou kartu a reproduktory.

1Do mechaniky vložte zvukový disk. Automaticky by mělo dojít ke spuštění programu Přehrávač CD a přehrávání hudby z cédéčka. 2V případě, že se program k přehrání hudby nespustil, klepněte na tlačítko Start, postupně přejděte na Programy, Příslušenství, Zábava a klepněte na položku Přehrávač CD. 3V horní části programu naleznete okénko s pořadovým číslem přehrávané skladby a časovým údajem. Napravo od okénka se nacházejí ikony pro ovládání programu. Klepnutím na tlačítko Play zahájíte přehrávání. Stisknutím Pause přehrávání pozastavíte nebo klepnutím na Stop ukončíte. Stisknutím tlačítka Vysunout dojde k ukončení přehrávání a cédéčko se z mechaniky vysune. 4Pro přesun na předchozí nebo následující skladbu slouží tlačítka Další a Předchozí. Pro přechod na určitou část skladby stiskněte nebo na delší dobu podržte tlačítka na přetáčení. Pro rychlé nastavení přehrání určité skladby klepněte u možnosti Skladba na symbol šipky a požadovanou položku vyberte z rozbalené nabídky. 5Program Přehrávač CD nabízí i několik možností přehrávání; pro jejich nastavení přejděte do nabídky Možnosti. Pokud nechcete skladby přehrávat tak, jak jsou na disku seřazeny, ale v náhodném pořadí, aktivujte možnost Náhodné pořadí. V případě, že si dané cédéčko přejete poslouchat stále dokola, vyberte položku Přehrávat nepřetržitě. 6Zajímavou možností je přehrávání v režimu Ukázky. V něm program nepřehrává celé skladby, ale jen jejich prvních deset sekund (délku ukázky lze změnit). Za malou chvíli tak můžete získat přehled o hudbě, která je na cédéčku obsažena.
TIP: Pokud se při přehrávání cédéčka z reproduktorů neozývá žádný zvuk, ujistěte se, že je vloženo čitelné cédéčko ve správném formátu. Častým problémem je, že mechanika CD-ROM není se zvukovou kartou propojená pomocí kablíku. Zapojení není nikterak složité, vyžaduje však určité zkušenosti se zapojováním hardwaru a určitě vám s ním pomůže prodejce počítače nebo zkušenější známý.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře